Geen hogere huurprijzen meer: Maar er zijn nog steeds nadelen voor huurders!

hui 1jpg

Recentelijk zijn verschillende huurverhogingen door kantonrechters afgewezen vanwege mogelijke schending van Europese wetgeving.

Deze ontwikkeling heeft potentieel grote financiële gevolgen voor verhuurders van vrije sectorwoningen, die vrezen voor aanzienlijke verliezen. Maar wat betekent dit eigenlijk voor huurders?

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) waarschuwt voor mogelijke consequenties van deze gerechtelijke besluiten.

Volgens de huidige regelgeving kunnen verhuurders jaarlijks de huur verhogen met de inflatie, plus een extra toeslag.

Echter, deze toeslag is niet verplicht, wat volgens kantonrechters leidt tot onduidelijke variaties in huurverhogingen, wat mogelijk in strijd is met Europese voorschriften.

Deze situatie kan resulteren in huurders die geld terugkrijgen, maar het is nog niet definitief. Verhuurders hebben beroep aangetekend en de Hoge Raad zal zich de komende maanden buigen over de kwestie van huurverhogingen.

Ten gevolge van een eventuele uitspraak van de Hoge Raad over te veel betaalde huurkosten, zouden verhuurders mogelijk miljarden moeten terugbetalen. Bij een volledig verlies kan dit oplopen tot 6,4 miljard euro.

Indien de inflatiecorrectie wordt gehandhaafd maar de extra toeslag niet, kan de schade oplopen tot maximaal 1,7 miljard euro.

Bovendien kan het stopzetten van toekomstige huurverhogingen tot 2040 leiden tot een verlies van 87,4 miljard euro aan potentiële huurinkomsten.

Kijkers Steenrijk, Straatarm woedend: ‘Deze jongen staat op de site van Radar!’

Dit zou een mogelijke daling van 24 tot 40 procent in de totale waarde van Nederlandse huurwoningen in de vrije sector kunnen betekenen, volgens de IVBN.

IVBN-directeur Judith Norbart waarschuwt echter voor mogelijke negatieve gevolgen voor de samenleving ondanks de voordelen die de uitspraken voor huurders lijken te hebben.


“Het eventueel nietig verklaren van het huurverhogingsbeding zal tot terughoudendheid van maatschappelijke kapitaalverstrekkers leiden, die essentieel zijn voor de realisatie van bijna 1 miljoen nieuwe woningen.”


De IVBN voorziet grote problemen als verhuurders daadwerkelijk miljarden moeten terugbetalen. “Dit zal liquiditeitsproblemen bij verhuurders veroorzaken en significante schade toebrengen aan pensioendeelnemers,” meldt de IVBN.


“Een afname in nieuwbouw zal volgen door verminderd investeringskapitaal, waardoor markthuren aanzienlijk zullen stijgen, wat de scheefgroei op de woningmarkt verder zal versterken.”

1. Uitspraak rechters lijkt voordelig maar toch een waarschuwing!
2. Soms lijkt iets te mooi om waar te zijn.
3. Deze streep zorgt toch voor een bittere nasmaak…
4. Waar we alleen even geen rekening mee houden…
5. Ook hier zitten behoorlijke haken en ogen aan vast!

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven