Wetsvoorstel: Mogelijk komt er dwang om asielzoekers op te vangen.🤔😱

Het kabinet wil nog voor de zomer met een wetsvoorstel komen om gemeenten te dwingen om asielopvang te voorzien.

De asielcentra zitten op veel plekken in ons landje bomvol. Dat heeft vooral te maken met statushouders die als gevolg van het woningtekort niet uitstromen.

Op aanmeldcentrum Ter Apel is de druk al enkele maanden onhoudbaar. Voorzitters van de veiligheidsregio’s vroegen enkele weken terug al om gemeenten te kunnen dwingen om asielzoekers op te vangen.

Op dit ogenblik is daar nog geen wettelijke basis voor, momenteel gebeurt dit op vrijwillige basis. Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel verklaart:

“Het kabinet was het er unaniem over eens dat je wat moet doen als voorzitters van de veiligheidsregio’s erom vragen, commissarissen van de koning erom vragen en we zien dat we plekken tekortkomen en Ter Apel overloopt.”

Scroll naar boven