Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Onder leiding van Pieter Omtzigt maakt de NSC-partij zich in Nederland sterk voor een rookvrije omgeving.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Deze politieke groepering, op één na de grootste van het land, pleit voor een rookverbod in speeltuinen, pretparken en auto’s, vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Dit initiatief wordt geleid door Kamerlid Daniëlle Jansen, die een motie heeft ingediend om deze veranderingen door te voeren.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Recente statistieken van het Trimbos-instituut onthullen dat 18,9% van de Nederlandse bevolking dagelijks rookt, hoewel dit percentage jaarlijks afneemt.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

De NSC streeft ernaar om

Om deze groep rokers te ontmoedigen en roken meer en meer te stigmatiseren, pleit Daniëlle Jansen voor een verbod op roken in auto’s, vooral wanneer er kinderen meerijden. Sommige partijen, zoals de PVV en BBB, bekritiseren dit voorstel.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Fleur Agema van de PVV maakt zich zorgen over de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, terwijl BBB-leider Caroline van der Plas, zelf roker, vreest dat dit slechts de eerste stap is naar verdere beperkingen, zoals een mogelijk rookverbod thuis in aanwezigheid van kinderen.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Financieel gezien worden rokers al geconfronteerd met stijgende kosten voor sigaretten, met opnieuw een prijsstijging per 1 januari.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Zowel het CDA als het NSC overwegen hogere accijnzen op sigaretten.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Een mogelijke maatregel om het roken verder te ontmoedigen.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

In de Nederlandse politiek blijven dit beleid en de voorgestelde maatregelen een bron van debat.

Scroll naar boven