Anita Witzier stelde krankzinnige en idiote vraag aan een patiënt in psychiatrische kliniek

Anita Witzier, de presentatrice van het programma “Anita wordt opgenomen”, heeft volgens een voormalig medewerker van een psychiatrische kliniek tijdens de opnames een nogal ongewoon verzoek gedaan.

Een bron die met Juicechannel sprak, onthulde dit. De bron legt uit: “Anita Witzier had opnames in een gesloten psychiatrische kliniek waar ik werkte voor ‘Anita wordt opgenomen’,”.

De presentatrice zou aan een patiënt, die op het punt stond ontslagen te worden na een gedwongen opname, hebben gevraagd om nog een dag langer te blijven zodat haar ontslag gefilmd kon worden.

“Ze vroeg aan een patiënt, die met ontslag mocht na een gedwongen opname, om nog een dag langer opgenomen te blijven. Zodat zij het ontslag kon filmen.”

Dit is niet de eerste keer dat het programma van Anita Witzier onderwerp van discussie is. Trouw meldde eerder dat

Er was onenigheid tussen de patiënten van de instelling en de directie voordat de opnames begonnen.

Het programma werd op twee locaties gefilmd, in Hilversum en Almere. In Almere, waar patiënten later bij het project betrokken raakten, was er weerstand tegen het filmen, omdat zij dit als een inbreuk op hun privacy zagen.

De patiënten stapten naar een landelijke bemiddelaar voor zorginstellingen, die hen gelijk gaf, waardoor ze de opnames konden stoppen.

Echter, kort daarna kwam de directie van GGz Centraal in gesprek met de patiënten. Uit interne documenten die Trouw in handen kreeg, bleek dat de directie benadrukte dat het stopzetten van het project ernstige financiële consequenties zou kunnen hebben, met mogelijke gevolgen voor de zorgverlening.

De patiënten waren bezorgd over mogelijke gevolgen binnen de kliniek en besloten daarom niet in te grijpen in de opnames.

Dit roept vragen op over de ethiek van het filmen in dergelijke gevoelige omgevingen en de druk die uitgeoefend kan worden op patiënten in de zorg.

Scroll naar boven